Selecteer een pagina

Identiteit

Om onze missie succesvol te kunnen uitvoeren is een sterke en flexibele bedrijfsidentiteit nodig. Onze identiteit, cultuur en ‘stijl van werken’ is vertaald in de volgende kernwaarden en kerncompetenties. Hier staan wij voor!

Vernieuwen Verbinden Samenwerken Betrokken Geloofwaardig Durven veranderen
Inspireren

Spiegelen

Enthousiasmeren

Helder communiceren

Van strategisch tot operationeel

Denken in belangen

Zoeken naar consensus

Draagvlak op ambities

Korte lijnen

Ruimte voor participeren

Openstaan voor anderen

Kwetsbaar opstellen

Kennis delen

Vertrouwen

Teamspirit

Waarde toevoegen

Ambitieus

Eigenaarschap

Resultaatgericht

Verantwoordelijkheid nemen

Eerlijk

Houden aan de planning

Theorie in praktijk brengen

Woord houden

Veranderkracht

Flexibiliteit

Roer durven omgooien

Verandering doen we samen

Out of the box denken

Wilt u kennis maken met ‘De Vernieuwers’, neem dan contact op.

Share This