Missie & visie

Nieuwe tijd, nieuwe rollen!
De tijd van overheidssturing en blauwdrukken, zoals we die decennia lang kenden, is voorbij. We leven nu in een participatiesamenleving. Initiatiefnemers, eindgebruikers, buurtbewoners en de gemeente werken samen aan ambities en het realiseren daarvan.

Wat betekent dat voor Gebiedsontwikkeling?
In deze tijd faciliteert de overheid initiatieven en verbindt zij behoeftes in plaats van dat zij de sturing volledig in eigen hand heeft. Eindgebruikers, marktpartijen en burgers sturen samen mee aan een herkenbare gebiedsontwikkeling.
De nieuwe rol van gemeentes, ook bij de komende Omgevingswet, vraagt om een radicale omslag van denken en (samen)werken. Dit is nodig voor een succesvolle gebiedsontwikkeling.

Ik breng Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl voor jou in praktijk! Het nieuwe denken en werken van je organisatie vertaal ik in de dagelijkse praktijk van de gebiedsontwikkelingen.
Dat doe ik in de rol van projectmanager of strategisch adviseur. Ik inspireer, enthousiasmeer, spiegel en verbind.

Dit doe ik zodat we samen een gebied in een dorp of stad creëren waar gebruikers het nieuwe DNA beleven met een menselijke maat. Een gebiedsontwikkeling waar de verbinding van wonen, werken, ontmoeten en ontspannen waarde toevoegt.

Waarom?

Het projectmanagement- en adviesbureau ‘De Vernieuwers’ werd opgericht door Bart Stolk. Dit vanuit de drive om organisaties te helpen bij Gebiedsontwikkeling in de participatiesamenleving.

Bart zet hierbij zijn brede kennis en ervaring in op het terrein Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en communicatie. Zijn heldere en overtuigende wijze van communiceren zorgt voor draagvlak vanuit de hele organisatie voor de te varen koers.

Bart Stolk richtte ‘De Vernieuwers’ op omdat:

N

een nieuwe rol van de overheid nodig is bij Gebiedsontwikkeling

N

deze nieuwe rol een omslag van denken en (samen)werken betekent

N

deze omslag vertaald moet worden naar de dagelijkse praktijk van Gebiedsontwikkeling

N

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl projecten met meerwaarde oplevert

N

communicatie en draagvlak hierbij het belangrijkste zijn

Hier sta ik voor!

Hier sta ik voor!

Om mijn missie succesvol uit te kunnen voeren is een sterke en flexibele bedrijfsidentiteit nodig.

Mijn identiteit, cultuur en ‘stijl van werken’ is vertaald in de volgende kernwaarden en kerncompetenties.

Om mijn missie succesvol uit te kunnen voeren is een sterke en flexibele bedrijfsidentiteit nodig.

Mijn identiteit, cultuur en ‘stijl van werken’ is vertaald in de volgende kernwaarden en kerncompetenties.

VERNIEUWEN
BETROKKEN
VERBINDEN
GELOOFWAARDIG
SAMENWERKEN
DURVEN VERANDEREN

Hoe

     doe

  ik

     dat?

9

Door het combineren van mijn brede kennis en ervaring met Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkelingen in zowel de private als de publieke sector.

9

Door te enthousiasmeren en helder te communiceren richting alle betrokkenen.

9

Door soepel en resultaatgericht te bewegen in organisaties met oog voor verschillende belangen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

9

Door ruimtelijke vraagstukken zakelijk, nuchter en strategisch, maar ook praktisch te benaderen.

9

Door het geven van vertrouwen en trots aan medewerkers van projecten, waarbij het ‘samen-doen’ wordt benadrukt.

9

Door in projecten en opdrachten de competenties en inbreng van alle partijen te waarderen om draagvlak te creëren voor verandering.

Share This