Selecteer een pagina

 

Missie en visie

Nieuwe tijd, nieuwe rollen!
De tijd van overheidssturing en blauwdrukken, zoals we die decennia lang kenden, is voorbij. We leven nu in een participatiesamenleving. Initiatiefnemers, eindgebruikers, buurtbewoners en de gemeente werken samen aan ambities en het realiseren daarvan.

Wat betekent dat voor Gebiedsontwikkeling?
In deze tijd faciliteert de overheid initiatieven en verbindt zij behoeftes in plaats van dat zij de sturing volledig in eigen hand heeft. Eindgebruikers, marktpartijen en burgers sturen samen mee aan een herkenbare gebiedsontwikkeling.
De nieuwe rol van gemeentes vraagt om een radicale omslag van denken en (samen)werken. Dit is nodig voor een succesvolle gebiedsontwikkeling.

Denkt en werkt uw organisatie al zo?

‘De Vernieuwers’ brengt Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl voor u in praktijk.
Wij vertalen het nieuwe denken en werken van uw organisatie in de dagelijkse praktijk van uw gebiedsontwikkelingen.
Dat doen wij in de rol van projectmanager, interimmanager of strategisch adviseur. We inspireren, enthousiasmeren, spiegelen en verbinden.
Dit doen wij zodat u een gebied in uw dorp of stad creëert waar gebruikers het nieuwe DNA beleven met een menselijke maat. Een gebiedsontwikkeling waar de verbinding van wonen, werken, ontmoeten en ontspannen waarde toevoegt.

Tijd voor ‘De Vernieuwers’!

Share This