Selecteer een pagina

Samenwerking

‘De Vernieuwers’ is een netwerkorganisatie die in projecten samenwerkt met andere organisaties, zoals gemeenten, andere overheden, advies- en projectmanagementbureaus, marktpartijen en belangengroepen.
Door hierbij gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen ontstaat hierdoor meerwaarde voor de opdrachtgever en zijn project.
Ook de samenwerking met de omgeving en de buurt bij (het creëren van draagvlak voor) een project is hierbij belangrijk.

‘De Vernieuwers’ wisselt continu kennis uit met andere organisaties in het belang van het project van de opdrachtgever.
Zie verder onder Kennis delen.

Share This