Selecteer een pagina

Waarom ‘De Vernieuwers’?

Het projectmanagement- en adviesbureau ‘De Vernieuwers’ werd opgericht door Bart Stolk. Dit vanuit de drive om organisaties te helpen bij Gebiedsontwikkeling in de participatiesamenleving.
‘De Vernieuwers’ zet hierbij haar brede kennis en ervaring in op het terrein Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en communicatie. De heldere en overtuigende wijze van communiceren van ‘De Vernieuwers’ zorgt voor draagvlak vanuit de hele organisatie voor de te varen koers.

Hij richtte ‘De Vernieuwers’ op omdat:

  • een nieuwe rol van de overheid nodig is bij Gebiedsontwikkeling
  • deze nieuwe rol een omslag van denken en (samen)werken betekent.
  • deze omslag vertaald moet worden naar de dagelijkse praktijk van Gebiedsontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl projecten met meerwaarde oplevert.
  • communicatie en draagvlak hierbij het belangrijkste zijn.

Zie voor meer info onze ‘Missie en visie‘.

Share This