Selecteer een pagina

Kennis delen

Gebruik maken van kennis en ervaring van andere organisaties geeft een bredere kijk op ruimtelijke vraagstukken en helpt ons in projecten. ‘De Vernieuwers’ wisselt daarom continu kennis uit met andere organisaties in het belang van het project van de opdrachtgever. Hierbij verbindt zij graag beschikbare kennis en ervaring van organisaties, om elkaar te helpen. Onderstaand zijn verschillende relevante publicaties, handreikingen en organisaties opgenomen. Dit helpt ervaring en kennis delen bij Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl.

U kunt ook uw eigen kennis delen door bestanden te uploaden.

Documenten

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl ‘De nieuwe tijd’ De Vernieuwers

Evaluatie flexibele bestemmingsplannen    Ontwikkelingen uitnodigen met flexibiliteit Platform 31

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 Een praktische routebeschrijving voor marktpartijen en overheden Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG, IpO, NEPROM

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: Eerste stappen in de praktijk Van Vinken naar Vonken Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Documenten

Partnerkeuze bij Gebiedsontwikkeling: Houd het simpel, met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling NEPROM

Kennis over energieneutrale gebiedsontwikkeling Een overzicht van studies in het kader van Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn (EOS LT) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Investeren in Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Stedelijk ontwikkelen nieuwe stijl
Hoe doe je dat?
Platform31

Documenten

Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen Ministerie van Economische Zaken

Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp! Handreikingen voor praktijk en agendering TU Delft, H2Ruimte

Planeconomie en organische gebiedsontwikkeling Grondzaken in de praktijk

Omgevingswet ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ Ministerie van Infrastructuur en milieu

Artikel over Omgevingswet ‘Bestuurlijke afwegingen’ Rho Adviseurs

Websites

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Pianoo Expertisecentrum Aanbesteden

Gebiedsontwikkeling.nu

Platform31 Kennis van stad en regio

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RUIMTEVOLK Kennis en inspiratie voor steden, dorpen en regio’s

Herbestemming Kennis- en Projectenbank Herbestemming

Upload een bestand!

We nodigen u uit om deze lijst met documenten aan te vullen: upload hieronder het bestand.
Alvast bedankt!


Share This