Opdrachtgever
Gemeente Bussum

Rol
Projectmanagement

Status
Afgerond project

Gooise Meren | Transformatie militair complex

‘De Vernieuwers’ begeleidde de herontwikkeling van een oud militair complex in Bussum tot natuur met woningbouw met behoud van het cultuurhistorische karakter van het terrein. Een Ambitiedocument gaf richting aan deze herontwikkeling. Een globaal bestemmingsplan als uitwerking van dit Ambitiedocument maakte de transitie planologisch mogelijk. In overleg met o.a. de gemeente, een ontwikkelaar, een natuur beherende organisatie en bewoners werden de plannen uitgewerkt en gerealiseerd.