Opdrachtgever
Gemeente Bussum

Rol
Advies

Status
Afgerond project

Website
gooisemeren.nl

Actualisatie bestemmingsplannen

‘De Vernieuwers’ actualiseerde voor de gemeente Bussum verschillende bestemmingsplannen. Hieronder viel het bestemmingsplan Centrum, gebaseerd op de Centrumvisie. Ook verschillende kleinere postzegelbestemmingsplannen werden opgesteld of geactualiseerd. Bijvoorbeeld de functiewijziging van een woonzorgcomplex naar een wooncomplex, en de functiewijziging van een groot woonperceel tot meerdere woonpercelen.

Hierbij is samenwerking gezocht met o.a. verschillende adviesbureaus.