Opdrachtgever
Gemeente Bussum
Rol
Advies
Status
Afgerond project

Actualisatie bestemmingsplannen

‘De Vernieuwers’ actualiseerde voor de gemeente Bussum verschillende bestemmingsplannen. Hieronder viel het bestemmingsplan Centrum, gebaseerd op de Centrumvisie. Ook verschillende kleinere postzegelbestemmingsplannen werden opgesteld of geactualiseerd. Bijvoorbeeld de functiewijziging van een woonzorgcomplex naar een wooncomplex, en de functiewijziging van een groot woonperceel tot meerdere woonpercelen.

Hierbij is samenwerking gezocht met o.a. verschillende adviesbureaus.