Opdrachtgever
Gemeente Bussum

Rol
Projectmanagement

Status
Afgerond project

Bussum | Herontwikkeling Spoorzone-Zuid

‘De Vernieuwers’ begeleidt de herontwikkeling van een in onbruik geraakte chocoladefabriek in Bussum tot een mix van wonen, werken en cultuur met behoud van het industriële karakter van het gebied. Dit betreft een deellocatie van het grotere project ‘Spoorzone-Zuid’. Tevens wordt projectmanagement verzorgd van de herontwikkeling van een andere deellocatie van Spoorzone-Zuid, nl. de Gewestlocatie. Voor de deellocatie/transformatielocatie Bensdorp is allereerst een Ambitiedocument opgesteld. Dit document creëert draagvlak voor alle betrokkenen en voor de buurt en is tegelijkertijd het toetsingskader voor de gemeenteraad. In overleg met gemeente, gebiedseigenaren en ontwikkelaar worden plannen voorbereid om tot herontwikkeling van de chocoladefabriek als historische complex te komen. Een globaal bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.