Opdrachtgever
Gemeente Bussum
Rol
Advies
Status
Afgerond project

Ontwikkelen beleid m.b.t. procedure bouwinitiatieven

‘De Vernieuwers’ ontwikkelde voor de gemeente Bussum beleid met betrekking tot de procedures en voorwaarden bij bouwinitiatieven. Deze procedures en voorwaarden worden gehanteerd bij binnenkomende bouwinitiatieven. Een belangrijk onderdeel van deze procedures en voorwaarden is het regelen van het kostenverhaal vanuit de Wet ruimtelijke ordening. Verder is hierin beleid opgenomen m.b.t. de Wabo en de Wro.