Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever
Gemeente Bussum

Rol
Projectmanagement

Status
Afgerond project

Opstellen gebiedsvisie

‘De Vernieuwers’ heeft een gebiedsvisie opgesteld voor een binnenstedelijke locatie in de gemeente Bussum.

De advisering vond plaats van initiatieffase tot en met vaststelling in de gemeenteraad. De communicatie met belanghebbenden, omwonenden en bedrijven was hierbij een belangrijk aspect.

Op basis van deze Gebiedsvisie zijn verschillende herontwikkelingen gestart.