Waarom zou IK transparant zijn?

Transparantie is een woord dat bij gebiedsontwikkelingen veel wordt genoemd. Organisaties zoals gemeenten, marktpartijen en non-profitorganisaties, geven aan transparant te zijn. Echter, de praktijk is vaak anders. Wat ik veel ervaar In de praktijk ervaar ik dat...

Uitnodigingsplanologie, …maar nodigen we wel uit?

De ruimtelijke ordening of beter gezegd de ruimtelijke ontwikkeling is decennialang het domein van de gemeenten geweest. Ambtenaren en bestuurders bepaalden het beleid, stelden de nodige regels en gaven wel of geen toestemming aan ontwikkelinitiatieven. De macht bij...